0903552356

0903552356
53 Hoàng Minh Thảo, TP Qui Nhơn
npnhadat85@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ

Trở thành một Thương hiệu môi giới Bất Động Sản Môi Giới Hàng Đầu tại Qui Nhơn. Nâng cao tầm vóc trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh và môi giới bất động sản, thấu hiểu tâm trí và chiếm lĩnh sự tin yêu của khách hàng

 SDT:  0962464506 

 Địa chỉ: 53 Hoàng Minh Thảo, TP Qui Nhơn

 Email: Nhadatbinhdinh54@gmail.com

 

Trở thành một Thương hiệu môi giới Bất Động Sản Môi Giới Hàng Đầu tại Qui Nhơn. Nâng cao tầm vóc trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh và môi giới bất động sản, thấu hiểu tâm trí và chiếm lĩnh sự tin yêu của khách hàng